Příspěvky

AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL

AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA PRO REGIONÁLNÍ FOTBAL

K 13. říjnu 2020

V návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR upřesňujeme pravidla konání fotbalových utkání a fotbalových aktivit vůbec v období ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. V těchto dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
  2. je zakázáno používat:

– vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.),

– vnitřní sportoviště;

  1. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 6 osobpři dodržení hygienických opatření;
  2. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 6 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

JUDr. Jan Pauly

generální sekretář Fotbalové asociace České republiky

PŘERUŠENÍ SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2020/21

V souvislosti s opatřeními vlády proti šíření nemoci Covid-19 a s tím souvisejícím rozhodnutím FAČR ze dne 13.10. 2020 rozhodla STK OFS Olomouc takto:

  1. ruší se všechna plánovaná soutěžní utkání v působnosti OFS Olomouc ve dnech 14. 10. – 3. 11. včetně;
  2. o náhradních termínech pro utkání plánovaná ve dnech 14. 10. – 3. 11. v okresních soutěžích mužů a dorostu rozhodne STK dle vývoje epidemiologické situace, potažmo opatření vlády ČR a FAČR;
  3. STK na základě návrhu Komise mládeže ruší bez náhrady neodehraná utkání a turnaje podzimní části okresních soutěží žáků a přípravek – KM přeskupí družstva do jarní části soutěží na základě již odehraných utkání, s tím, že v případě různého počtu utkání použije pro stanovení pořadí příslušný bodový koeficient“.

 Lukáš Bartoň

sekretář OFS Olomouc

MALÝ FOTBAL OLOMOUC PŘERUŠUJE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2020/21

Na základě vyhlášení vlády ČR ze dne 12.10. 2020, o omezení shromažďování max. na 6 osob, rozhodl Výkonný výbor Malého fotbalu Olomouc s okamžitou platností o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021.

výkonný výbor Malého fotbalu Olomouc