Příspěvky

Mimořádná opatření

S ohledem na přijetí mimořádných vládních opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID 19 rozhodla Fotbalová asociace České republiky s okamžitou platností o tom, že se fotbalových utkání mohou účastnit pouze hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí, tj. pořadatelská služba.

Diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit, toto platí i v případě vnitroareálových restaurací a podobných zařízení. Zákaz se týká i rodičů mládežnických hráčů. Stejná omezení platí též pro tréninky. Za dodržování opatření odpovídá organizátor utkání.

Prosíme občany o pochopení a dodržování těchto opatření.

výbor TJ FC Hněvotín, z.s.