Příspěvky

TJ FC Hněvotín, z.s. – úhrada členských příspěvků.

Vážení členové TJ FC Hněvotín, z.s.

Dovoluji si vás tímto požádat o úhradu členského příspěvku za letošní rok a to v termínu do 31. května  2021. Jeho výše je opět 400 Kč a úhradu prosím proveďte bezhotovostně na účet číslo 27-4178240237/0100, do poznámky určené pro majitele účtu pak napište svoje jméno a příjmení.

Platbu lze provést i hotově, a to dvěma způsoby:

– kterémukoli členovi výboru TJ FC Hněvotín (o této skutečnosti mne pak informujte na tuto emailovou adresu),

– přímo na Valné hromadě spolku (v tomto případě vám však ze známých důvodů zatím nedokážeme sdělit termín jejího konání).

Vám, kteří využíváte při pronájmu jednotlivých sportovišť členské slevy připomínám, že jejich nastavení je úhradou příspěvku podmíněno.

S pozdravem za výbor TJ FC Hněvotín, z.s.

Milan Krejčí